Ana Sayfa / AB Proje Yazımı ve Yönetimi Kursu

Programın Adı      :      AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi

Programın Amacı :     Bu program ile kursiyerlerin ;

1. Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsükavramlarını tanımaları
2. Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve stratejianaliz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef vestrateji analizi yapabilmeleri
3. Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı,projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlamabecerisi kazanmaları
4. Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları
5. Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralınauygun olarak hazırlayabilmeleri
6. Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisikazanmaları
7. Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereçplanlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak
hazırlayabilmeleri
8. Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarakhazırlayabilmeleri
9. Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma,yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları
10. Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarakdoğru bir şekilde oluşturabilmeleri
11. Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb.adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisikazanmaları
12. AB-Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibeprogramlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri
beklenmektedir.

Programın Süresi  :            

                                           a) Hafta içi Gruplarda : 5 gün
                                                
                                     

                                           b) Hafta sonu Gruplarda : 2 gün

                                                                                     

Eğitim Ücreti :                500 TL + (%8 KDV)