Ana Sayfa / Pideci

                                               PİDECİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN          : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK     : PİDECİ
 
MESLEK ELEMANI TANIMI
    Pide için hijyenik koşullarda, ön hazırlık yapabilen, pide çeşitlerine göre pide içi malzemesi hazırlayabilen, pide hamuru hazırlayabilen, hamura şekil verebilen, pide pişirebilen ve servise hazır hale getirebilen kişidir. 

GİRİŞ KOŞULLARI 
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

İSTİHDAM ALANLARI 
   Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Pide üretimi yapan;
1.Lokantalarda,
2.Pidecilerde,
3.Fırınlarda vb. yerlerde çalışabilirler. 

BELGELENDİRME 
   Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. 
•  Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir 
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. 
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. 
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. 
•  Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler. 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 
    Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir. 
1. Eğitimin sonunda mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir. 
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir 

EĞİTİM SÜRESİ 
   Meslek programının toplam eğitim süresi haftada 30 saat Toplam: 20 hafta 600 saat olarak planlanmıştır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 
    Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır. 
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder. 
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 
3. Bireylerin aktif olması sağlanır. 
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir. 
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir. 
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  
 
KURSİYER KAZANIMLARI  
    Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer; 
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir. 
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir. 
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. 
5. Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.