Ana Sayfa / Makyör-Makyöz

                                     MAKYÖR-MAKYÖZ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN                        : GÜZELLİK ve SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
MESLEK                   : MAKYÖR-MAKYÖZ
MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI
     Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, makyaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI
    Makyör-Makyöz  kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
2. TV kanallarında, 
3. Tiyatro salonlarında,
4. Sinema stüdyolarında,
5. Kozmetik satış noktaları,
6. Kozmetik imalatçılarında ,
7. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.

BELGELENDİRME
   Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığıeğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. 
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. 
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. 
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
    Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir. 
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ
   Meslek programının toplam eğitim süresi haftada 30 saat Toplam: 19 hafta 568 saat olarak planlanmıştır. 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleriuygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
    Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağıtanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

NOT: Makyör-Makyöz programının Mesleki Yeterlilikler Tablosu,Modülleri ve Ders Notları için tıklayınız !!!